Dokumenta

Lična dokumenta prof. Zaharija Brkića

Izvod iz knjige rođenih prof. Z. Brkića izdat 1937. godine.
Izvod prof. Z. Brkića izdat 1946. godine.
Izvod iz knjige venčanih prof. Z. Brkića i njegove supruge Marice Brkić (izdato 1940. godine).
Uverenje o državljanstvu izdato 1937. godine.

Dokumenta prof. Zaharija Brkića vezana za njegov rad na Astronomskoj Opservatoriji u Beogradu

Službenički list Z. Brkića (1)

Službenički list Z. Brkića (2)
Rešenje o izboru u samostalnog posmatrača.

Rešenje za izbor Z. Brkića u honorarnog višeg naučnog saradnika.

Rešenje Astronomske Opservatorije u Beogradu o izboru Z. Brkića za šefa službe za tačno vreme.
Svedočanstvo o položenom stručnom ispitu.
Lekarsko uverenje.

Dokumenta prof. Zaharija Brkića vezana za njegov rad na univerzitetu u Beogradu

Odobrenje PMF da Z. Brkić može honorarno da radi na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu.
Biografija prof. Z. Brkića za njegovim potpisom prilikom konkurisanja za posao na Građevinskom fakultetu.
Saglasnost PMF-a o radu Z. Brkića na AOB.

Comments are closed.